Preskoč na obsah

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Životné minimum ako pilier sociálneho systému a garancia kvality života?

Autor/ka: SAPN

Slovenská sieť proti chudobe s podporou F. Ebert Stiftung a TF KU v Košiciach pripravuje 22. októbra 2012   konferenciu venovanú otázkam výpočtu životného minima a zohľaďňovania základných životných potrieb a potrieb sociálneho začlenenia v tomto inštitúte.  Na konferenciu sú pozvané členské organizácie, ľudia so skúsenosťou chudoby, výskumníci a pracovníci ministerstva práce a novinári. Po prednáškovej časti konferencie sa v pracovných skupinách bude diskutovať o životných nákladoch rôznych druhov domácností a pokusia sa dospieť ku konsenzu o nákladoch minimálneho spotrebného koša, ktorý je nutný na zabezpečenie skromného no dôstojného  života v rôznych typoch domácností. Prihlášku na konferenciu nájdete tu.  A tu sú inštrukcie pre účastníkov pracovných skupín.

Program

9.00 – 9.30                  Registrácia

9.30 – 9.40                 Otvorenie  (Doc. M. Uháľ KU, Zuzana Kusá, SAPN, M. Muránsky FES)

9.40 – 10.25                  Daniel Gerbery (IPR) Prístupy ku stanoveniu  životného minima a výsledky výskumu životného minima na Slovensku

10.25 –10.50                          Diskusné vystúpenia na tému adekvátnosti miezd J. Balicu (OZ KOVO), spravodlivej mzdy v optike a snaženiach cirkvi (M. Uháľ KU)  a adekvátnosti systému dávok v hmotnej núdzi  (Z. Kusá SÚ SAV/SAPN)

10.50 – 11.10              Prestávka

11.10 – 12.30              Práca v pracovných skupinách pre rozpočty domácností (tri skupiny: seniori/zdravotne postihnutí; rodiny s malými deťmi, rodiny s dospelými/študujúcimi deťmi)

12.30 –  13.20             Obed

13.20. – 15.00             Práca v pracovných skupinách pre rozpočty domácností (tri skupiny: seniori/zdravotne postihnutí; rodiny s malými deťmi, rodiny s dospelými/študujúcimi deťmi)

15.00  – 16.30             Prezentácia výsledkov pracovných skupín v pléne, diskusia, vystúpenie hostí (MPSVR a ďalšie inštitúcie, tbc.)  návrh a schválenie stanoviska konferencie k otázke životného minima a garantovaného minimálneho príjmu

 16.30                          Záver konferencie

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Prezentácie z Verejného vypočutia o chudobe

Národná rada Slovenskej republiky 28. 2. 2012

Autor/ka: SAPN

V utorok 28. 2. 2012 sme usporiadali v NR SR druhé Verejné vypočutie o chudobe na Slovensku. Podujatie, ktorého cieľom bolo posilniť tému chudoby, ľudských práv  a hlas samotných chudobných ľudí vo verejnom priestore, sa uskutočnilo pod záštitou predsedu NR SR Pavla Hrušovského, ktorý podujatie aj otvoril.  Naše pozvanie  zúčastniť sa na Vypočutí a venovať pozornosť nášmu hodnoteniu sociálnych programov parlamentných strán, ale najmä výpovediam ľudí, ktorí na vlastnej koži zažívajú chudobu a nedostatok príležitostí prijali predstavitelia piatich parlamentných politických strán: za Kresťansko-demnokratické hnutie Július Brocka, za MOST-Híd Ingrid Kosová a Ladislav Balódy,  za stranu SDKU-DS Miroslav Beblavý a za stranu SaS minister práce sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál a štátna tajomníčka toho istého ministerstva Lucia Nicholsonová. 

 

Prvým bodom programu Vvypočutia bola prezentácia Hodnotenie sociálnych programov parlamentných politických strán , ktorá vychádzala z hodnotení dvadsiatich expertov z akademickej a občianskej komunity. Hodnotenie programov vychádzalo z perspektívy, že chudoba zbavuje ľudí slobody a možnosti zodpovedne konať a boj proti chudobe sa musí okrem tvorby pracovných miest zamerať na zaistenie príjmov, ktoré dostačujú pre slušný život , a dostupnosť vzdelávania, bývania a ďalších služieb.

Kľúčovou časťou verejného vypočutia boli výpovede ľudí s priamou skúsenosťou chudoby. Na vypočutí vystúpili zástupcovia seniororv (Kamil Vajnorský z JDS), zástupcovia osamelých rodičov Zlatky, Evy a Renáty  (tu je výpoveď Renáty),   ľudí opúšťajúcich ústavnú starostlivosť (Michal a Adriana),  zástupcovia ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou (Karol, Milka, Dana), zástupcovia starších nezamestnaných (výpoveď pani Ľubky  je len pre členov komunity).

Prítomní politici a experti politických strán vo svojich vystúpeniach reagovali na výpovede ľudí so skúsenosťou chudoby a pripravené prezentácie zostali bokom.  Tu je prezentácia Ingrid Kosovej za stranu Most Híd.  Ďalšie prezentácie pridáme ihneď ako ich dostaneme..

V záverečnej časti otázok a odpovedí  neodznel príspevok člena výboru SAPN Jozefa Balicu, ktorý zhŕňa posolstvá Vypočutia. Príspevok je dostupný tu.

Naši členovia zo Spoločnosti slovensko-indického priateľstva pripravili  z Vypočutia videozáznam. Link na videozáznam  nájdete TU.

OHLASY:

Denník Plus jeden deň 28. 2. uverejnil rozhovory s účastníkmi Vypočutia. Novinám sa už ozval jeden človek, ktorý by rád pomohol Zlatke.

Článok o Vypočutí uverejnilo aj  Nové Slovo

 

 

Priemerne (2 Hlasy)

Komentáre

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Volebné programy strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách

Autor/ka: SAPN

 

31. januára Slovenská sieť proti chudobe spúšťa posudzovanie volebných programov strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách (10. marca 2012.). Programy posudzujeme podľa jednotnej schémy. Budeme si napr. všímať, aké znevýhodnené skupiny, v akých oblastiach a ako komplexne  sú v zornom poli tej ktorej politickej strany. Tieto a ďalšie stránky prístupu k sociálnemu bezpečiu obyvateľov Slovenska bude v programoch posudzovať 22 expertov - dobrovoľníkov. Strany boli v záujme objektivity ich posudzovateľom náhodne vylosované. Každý program bude mať dve na sebe nezávislé hodnotenia. 

Na tomto mieste sa snažiíme vytvoriť prístup k všetkým volebným programom. O sprístupnenie volebných programov sme požiadali všetky politické strany, no so stranami č. 1 a č. 21 sa nepodarilo skontaktovať.  K 31. 1. 2012 ešte chýbajú niektoré volebné programy.

 

 

1 Zelení ??????

2 Kresťanskodemokratické hnutie

3 Strana demokratickej ľavice

4 Slovenská národná strana

5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti  

6 Sloboda a Solidarita  (do hodnotenia SAPN sme zaradili program zverejnený 15. 2. 2012)Link na na program, ktorý strana považuje za nadčasový)
 
7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

8 NÁŠ KRAJ

9 Strana zelených  

10 Ľudová strana Naše Slovensko

11 SMER- sociálna demokracia

12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

13 Národ a Spravodlivosť "volebný program predstaví v správnom čase"

14 Komunistická strana Slovenska

15 Strana Rómskej únie na Slovensku  Volebný program očakávame.

16 MOST HÍD

17 99% - občiansky hlas

18 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko

19 STRANA + 1 HLAS 

20 Robíme to pre deti - SF 

21 Obyčajní ľudia ????

22 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

23 Strana občanov Slovenska

24 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja

25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ

26 Strana živnostníkov Slovenska

 

A tu je hodnotiaca schéma  pre posudzovnie programov.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Sľuby a vyhrážky alebo Porovnanie sociálnych častí programov politických strán

Predčasné parlamentné voľby 2012

Autor/ka: SAPN

V piatok 24. februára sme zverejnili hodnotenie volebných programov 24 strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách 2012. Z hodnotenia boli vvynechané strany "Zelení" (1) a Obyčajní ľudia (21), ktoré volebné programy nezverejnili.

Hodnotenie umožní porovnať prístup kandidujúcich strán k rôznym témam, ktoré sú podstatné pre napĺňanie sociálnych práv. Voličom  umožní jednak lepšie sa zorientovať v prísľuboch jkandidujúcich politických strán a tiež bude pripomínať v čom by mali vyžadovať skladanie účtov od strán, ktoré po voľbách prevezmú moc.

Zverejnená schéma  umožňuje porovnať zámery jednotlivých strán v konkrétnych oblastiach, ktoré sú dôležité pre zlepšenie príjmovej situácie, prístupu k vzdelaniu, k práci, k bývaniu a ďalším službám a tiež porovnať, ako sa hlásia k princípom, ktorých dodržiavanie zásadne ovplyvňuje tvorbu spravodlivej a sociálne vnímavej verejnej politiky.

Postoje a princípy sme hodnotili aj kvantitatívne a na základe získaných bodov udeľovali známky.

Najvyšší počet bodov - 16  z 21 možných -  dosiahla strana SMER - SD.  Strana SMER - SD podobne ako väčšina strán stratila body za pozabudnutie na dôležitý nástroj podpory bývania: univerzálnu dávku príspevok na bývanie, ktorej legislatívny rámec sama pred časomi iniciovala. Ďalšie body stratila za nedostatočné pochopenie potreby zapájať do tvorby sociálnej  politiky mimovládne organizácie a zástupcov tých, ktorí  sa táto politika významne dotýka.  Získané body a známky jednotlivých politických strán si môžete pozrieť tu.   Podkladové klasifikačné hárky sú v hnižnici dokumentov.

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Druhé verejné vypočutie o chudobe

Hlas ľudí zažívajúcich chudobu opäť zaznie v Národnej rade Slovenskej republiky

Autor/ka: SAPN

Dňa 28. februára 2012 sa v Národnej rade Slovenskej republiky bude opäť konať Verejné vypočutie o chudobe. Jeho cieľom je posilniť hlas ľudí prežívajúcich chudobu vo verejnom priestore a upozorniť na potrebu zlepšovať  správu vecí verejných, aby bolo napĺňané právo každého človeka na dôstojný život.

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu NR SR Pavla Hrušovského a organizuje ho aj tentoraz Slovenská sieť proti chudobe s podporou Nadácie F. Eberta a Sociologického ústavu SAV.

Na verejnom vypočutí predstavíme rozbor volebných programov parlamentných politických strán z pohľadu práva nežiť v chudobe, priestor budú mať zástupcovia najzranitelnejších skupín a samozrejme aj prítomní predstavitelia politických klubov parlamentných strán. 

Program Verejného vypočutia o chudobe 2012  pod záštitou predsedu NR SR Pavla Hrušovského
28. február 2012: 10:00 – 13:00, kinosála  Národnej rady Slovenskej republiky

PROGRAM:
10.00 – 10:10
1. Otvorenie (predstaviteľ NR SR,  predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe)

10:10 – 10:35
2. Prezentácia rozboru sociálnej oblasti volebných programov  parlamentných politických strán :
Prednášajúci: Zuzana Kusá (SÚ SAV) - Magdaléna Grambličková  (CEPA - Priatelia Zeme)  - Emília Jurčíková (SAPN); čas: 25 minút

10:35 – 11:05
3. Náčrt  najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne skupiny ohrozené chudobou.  Navrhujú sa vystúpenia zástupcov za skupiny:  a) chudobní pracujúci; b) seniori s problematickým prístupom k službám; c) zdravotne postihnutí; d) ľudia s problematickým prístupom k bývaniu; e) mladí nezamestnaní; f)  nezamestnaní v predseniorskom veku  z regiónov s nedostatkom práce;  g) zástupca segregovanej komunity; h) ľudia vracajúci sa do práce po opatrovaní člena rodiny.
Vystupujúci: zástupcovia týchto skupín ;  Čas:  krátke hutné vystúpenia: 2- 3 minúty, spolu 30 minút.

11:05 – 12:05
4.  Vystúpenia predstaviteľov parlamentných strán
Július Brocka KDH

Ingrid Kosová MOST HÍD

Jozef Mihál - Lucia Nicholsonová  Sloboda a Solidarita

Miroslav Beblavý SDKU - DS

Viera Tomanová  SMER - SD

zástupca SNS (meno bude potvrdené)

12:05 – 12:50
5. „Trištvrte hodina otázok a odpovedí" , ktoré budú účastníci adresovať prítomným politickým predstaviteľom.  Moderátor diskusie: Anna Galovičová

12:50 – 12:55
Záver, poďakovanie.
Tlačový brífing - individuálne rozhovory  s médiami
 

Tlačovú správu o konaní  Verejného vypočutia a program vo formáte pdf si môžete stiahnuť tu.