Preskoč na obsah

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

ZÁKON ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   ...

Ako je to s chudobou na Slovensku dnes?

Silná zostava (Ako je to s chudobou na Slovensku dnes?) Pondelok 26.06.2017 20:10 Päť žien o slabých miestach našej spoločnosti. Chudobou je dnes ohrozených viac ako 12 percent...

Prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

Milé členky a členovia Slovenskej siete proti chudobe (SAPN), milí priatelia a partneri. Pozývame vás na prvé prípravné stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby do  ...

Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"

  Dotazník k "spotrebe potravín a životnému štýlu"   Vážená pani, vážený pán,  obraciame sa...

Sviatočné pozdravy

Sviatočné pozdravy Dúfam, že rok 2017 prinesie nám všetkým jasnosť mysle a dostatok energie prinášať dlhodobú zmenu smerom k viac bratskému a mierovému svetu. Pretože môžeme....

15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby

V dňoch 15 – 16. Novembra 2016 sa v Bruseli konalo 15. Európske stretnutie ľudí so skúsenosťou chudoby, organizované Európskou sieťou proti chudobe pod názvom Posilnenie participáciou...

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT

VÝSKUM EURÓPSKYCH HODNÔT 1991 – 1999 – 2008 slovenská a česká spoločnosť Pramenno-analytická publikácia Zostavovatelia Zuzana Kusá, Miroslav Tížik  ÚVOD Dve desaťročia,...

Výročná správa 2015

Výročná správa 2015, plná verzia na stiahnutie-kliknite na link: /liferay/documents/112072/3984893/Spr%C3%A1va++o+%C4%8Dinnosti+SAPN+2015.docx/38e3ffd5-a3a4-4215-a9e2-5e22ae356a7c ...

NOVÁ EURÓPA PRE ĽUDÍ, PLANÉTU A PROSPERITU PRE VŠETKÝCH

Milí priatelia, Posielame Vám spoločné vyhlásenie  podpísané 177 mimovládnymi organizáciami a odborovými zväzmi, včítane EAPN z neformálneho Sumitu v Bratislave 12....

Kontakt

Sídlo Slovenskej siete proti chudobe: SAPN Winterova 3 921 01 Piešťany Fakturačné údaje O.Z. Slovenská sieť proti chudobe Winterova 3 921 01 Piešťany IČO: 42094372 DIČ: 2022870542...

Čo je chudoba?

Vážené dámy a páni, Dovoľte mi úvodom poďakovať organizátorom, ktorí ma pozvali. Rád sa podelím o svoje skúsenosti v oblasti chudoby, o práci s ľuďmi združenými ...

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Stanovisko SAPN k odmene generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne

Autor/ka: SAPN D. Obšasníková - Z. Kusá

Slovenská sieť proti chudobe pokladá za výsmech do tváre občanov na hranici prežitia návrh ministra práce a sociálnych vecí Jozefa Mihála, aby vláda generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne (SP) Ľubošovi Lopatkovi priznala za dvojročné pôsobenie odmenu takmer 55,4 tisíc eur.


V čase, keď  priebežný dôchodkový systém má dlhodobo negatívnu bilanciu považujeme takéto odmeny aj za hazard s verejnými zdrojmi a s finančným bezpečím dôchodcov.  Vznikajúca príjmová nerovnosť musí urážať každého slušného človeka.  Priznaná odmena totiž dosahuje sumárnu výšku mesačného dôchodku pre takmer 153 dôchodcov, ktorí poberajú priemerný starobný dôchodok  (k 31.12.2011 362,08 eur). Je to suma, ktorá sa vyplatí invalidnému dôchodcovi, ktorý poberá priemerný invalidný dôchodok (255,63 eur), za celých osemnásť rokov!   
Keby všetky peniaze zo štátneho rozpočtu určené na nadštandardné platy a nezmyselne vysoké  odmeny išli na vytváranie nových pracovných miest – situácia na trhu práce by sa určite zlepšila. Pozitívnym efektom by bolo aj to, že vysokí štátni úradníci, ktorí sú aj tak slušne platení za svoju prácu, by boli nútení žiť  aspoň trochu v slovenskej realite a vnímať potreby a možnosti ostatných občanov. Zdá sa, že v súčasnosti ani oni a ani mnohí politici nemajú ani zdanie a ani záujem zaoberať sa hrozbou chudoby, ktorá na Slovensku už dosahuje nebezpečné rozmery.
 

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Rok 2011 sociálne bilancie

komentár pre denník Pravda

Tento komentár bilancuje sociálnu politiku nielen rezortu práce a sociálnych vecí. Je písaný pre denník Pravda, kde bol v štvrtok 29. 12. 2011 publikovaný. 

Je za nami ďalší rok politiky bez schopnosti „vidieť za roh" v inom ako účtovníckom zmysle. Otázka budúcnosti každej spoločnosti – investovanie do ľudského kapitálu – bola opäť odsunutá a o negatívach šetrenia v tejto oblasti sa mlčalo.
Mlčalo sa aj o nízkych príjmoch z práce, nedostatočných sociálnych príjmoch a chabej podpore zamestnanosti. Experti z ministerstva práce dokázali ignorovať nepomer počtu nezamestnaných a voľných pracovných miest a médiá kŕmili historkami o rozmaznaných nezamestnaných, ktorým sa nechce pracovať.
Pre Ministerstvo práce je najväčším zárezom na pažbe novelizácia Zákonníka práce. Aj keď sa sľubované zvýšenie zamestnanosti nekonalo, Slovensko sa vraj posunulo medzi desať krajín s najflexibilnejšou legislatívou v OECD. Pre ľudí to však znamená zníženie pracovných a životných istôt. Ukazuje to aj novembrový Eurobarometer, podľa ktorého je u nás nadpriemerne veľa ľudí, ktorí nie sú istí svojou prácou.  Útechou môže byť len to, že zápas o zákonník práce mohol posilniť vedomie, že kolektívna obrana je potrebná.
Ministerstvo sa chváli aj zlepšením podmienok pre rodiny s deťmi, no len pre daňovníkov. Jeho vizitkou zostane aj podpora návrhu Kaníka a spol. krátiť rodičovský príspevok tým, čo pred narodením dieťaťa nepracovali. A rovnako to, že dávky v hmotnej núdzi druhý rok nevalorizovalo.  
Sociálnu oblasť v roku 2011 charakterizuje aj niekoľko zmrazených projektov. Jedným je nový zákon o hmotnej núdzi spojený s drastickým znížením základnej dávky. Za zmienku  stojí aj projekt zasielania dávok na elektronické e-pay karty podľa orwellovsko-makarenkovských nápadov štátnej tajomníčky Nicholsonovej. V týchto projektoch sa okrem nedostatku úcty k právu ľudí na dôstojnosť prejavila aj neschopnosť pripravovať materiály v previazaní  tak, aby zníženie ochrany bolo kompenzované rozšírením príležitostí. Tie mala priniesť dodnes meškajúca novela zákona o službách zamestnanosti. Zdá sa, že zázračný liek nazývaný medzitrh práce, expiroval ešte pred jej schválením. Rozpočet na budúce roky totiž neráta so štedrejším financovaním programov zamestnanosti.
Sociálnu oblasť poznačilo aj dedičstvo volebnej kampane, ktorá spolu s nepodareným pilotom sociálnych podnikov zhanobila aj sociálnu ekonomiku. Odvrátenie sa od tohto dôležitého nástroja viedlo k strate času nad nápadmi z tretej ruky a objavmi teplej vody. Obeťou hrubozrnnej nedôvery sa stala aj horizontálna priorita marginalizované rómske komunity. Vypracované stratégie komplexného prístupu boli škandalizované a zastavené.  Premrhala sa tak dlho pripravovaná šanca meniť k lepšiemu najdevastujúcejšie životné podmienky. Náhradné iniciatívy ako podpora  komunitných centier sú dôležité, no nedokážu túto šancu nahradiť.
Tento rok sa neznížila len podpora verejného nájomného bývania, ale búrali sa príbytky tých najchudobnejších - bez poskytnutia náhrady. Zapamätáme si, že búranie príbytkov v košickom Somotore a v Žiari nad Hronom nestálo za kritické slovo humánnej predsedníčke vlády či rezortnému ministrovi Figeľovi. Neželane aktívny bol naopak minister vnútra, ktorého iniciatívy by mali byť mementom ciest, ktorými by sociálna politika nemala ísť.  
   Na šetrenie doplatila aj oblasť vzdelania. V roku 2011 sa do predškolskej výchovy detí žijúcich v chudobe neinvestovalo ani euro viac. Povinnosť zamestnať jedného asistenta učiteľa na 100 detí je výsmechom potrebe individuálneho prístupu k deťom, ktoré majú jazykové a sociálne hendikepy.
 Temné stránky roku 2011 v sociálnej oblasti nám pomohli jasnejšie vidieť kompetencie a filozofiu rôznych politických hráčov. Pre ľudí v núdzi je to však slabá útecha.

Zuzana Kusá, sociologička,  Slovenská sieť proti chudobe